چه عجب!

با عرض سلام،مهسان دوباره وارد میشود!عینک

خوب بریم سراغ سخن روز! واقعا زندگی سختها!اوه

دوستان عزیز ما می خوایم ی خرده حرف های خصوصی بزنیم!

 

              "_:

 

گفتم خصوصیه،برین اونور دیگه!منتظر

 --------------------------------------------------------------------------------------------

تا حالا به این فک کردی چقد دوست دارم؟!متفکرالبته خیلی وقتا بهت میگم!اما هیچ وقت نگفتم خیلی دلم برات تنگ میشه!ناراحت

خیلی چیزا رو دوست دارم:

دوست دارم با هم دیگه خیابونای این شهرو قدم بزنیم!

دوست دارم دستای گرمت توی دستام باشه!خجالت

دوست دارم با هم دیگه از دوست داشتن هامون بگیم!

دوست دارم طبیعت هم به عقشمون وفادار باشه!

دوست دارم بارون بباره تا اشکای شوق من از روی عشق به تو رو که صورتمو پوشونده،محو کنه!

اون وقته که با تمام وجودم بهت میگم دوست دارم امینم!بغل

---------------------------------------------------------------------------------------------

بقیشم دیگه خیلی خصوصیه!اینجا نمیشه گفت!نگران

فهلا!بای بای

/ 0 نظر / 6 بازدید