معذرت

امین:مهسان جونم بازم میگم معذرت میخوام!!!خجالت

 

دوست دارم جیگر!!!قلب

 

بــــ ــــ‌ ــــ ــــ و‌ سماچ

 

راستی نظرت راجع به قالب جدید چیه عزیز دلم؟؟؟X_X

---------------------------------------------------------------------------------------------

مهسان:اکشالی نداره عزیزم!قلب

قالبم مثه خودم خیلی خوشمله!چشمک

/ 1 نظر / 6 بازدید