ممنونم

مهسان جونم ازت ممنونم که امروز منو با اون صدای خشن و دلنشینت آروم کردی!!!زبان

 

دوســـــــــــــــــت دارمقلب

---------------------------------------------------------------------------------------------

خواهش میشه!این تخصص منه!عینک

/ 0 نظر / 5 بازدید